E-Levator
llllllll
Om E-Levator
ll

Vore kilder til inspiration

For at vi har været istand til at skabe E-levator og det den står for, har andre bidraget med inspiration.
Hver på sit felt har de ydet en enorm indsats gennem deres arbejde og forskning indenfor det noget rummelige begreb man kunne kalde: 'personlig åndelig udvikling'.
Her er nævnt et par af de væsentligste kilder til inspiration:

Anvendelsen af begrebet livsledelse som et overordnet begreb for den personlige åndelige udvikling, er inspireret af konsulenthuset THINK ABOUT IT. De tanker og ideer THINK ABOUT IT arbejder med omkring livsledelse, er utrolig spændende, og har været, og er, en stor kilde til inspiration for den måde E-levator arbejder med livsledelse på.

THINK ABOUT IT's tanker og metoder omkring Enneagrammet, og formidling af Enneagramviden har ligeledes været en stor kilde til inspiration, og er i stor udstrækning den måde E-levator har valgt at formidle Enneagramviden på.

Tusind tak til hele holdet fra THINK ABOUT IT for den inspiration de er. Og tusind tak for at måtte udnytte denne inspiration i E-levators regi.

Georgiades Ivanovich Gurdjieff (ca. 1866 - 1949) er en af de personer der i kraft af sin livslange indsats, har bidraget stort med viden og metoder, specielt til det praktiske arbejde omkring menneskets muligheder for åndelig udvikling.
Gurdjieff's opdagelser i forbindelse med det 'Indre Arbejde' (Inner Work) har været, og er, en stor kilde til inspiration for den måde vi arbejder med talentudvikling på.
En stor tak til de mange personer der verden over arbejder for at videreføre Gurdjieff's arbejde, tanker og ideer.

Don Richard Riso og Russ Hudson fra The Enneagram Institute har været, og er, en vigtig kilde til Enneagramviden. Den enorme viden og erfaring de har oparbejdet og udgivet omkring Enneagrammet, gør vi i al taknemmelighed stor brug af hos E-levator.

ingen aktuelle nyheder

Find vore aktuelle arrangementer.
Konsulentydelser til virksomheder.
Modtag vort nyhedsbrev.
Læg en besked, så kontakter vi dig.
Besøg os på bloggen.
Hent vores inspirerende brochure.
Vore salgs- og leveringsbetingelser.