E-Levator
ll
Livsledelse
llllllll
Et lykkeligt, tilfredst og handlekraftigt liv er en reel mulighed for os alle.

Det lykkelige liv som livsleder

Vi arbejder med et specifikt begreb for et livsforløb hvor tilfredshed, glæde, lykke og handlekraft er kendetegnet. Vi kalder det for livsledelse.
De der udøver livsledelse kalder vi for livsledere

Begrebet benytter vi om den proces der målrettet fører mod en tilstand af  glæde, lykke og tilfredshed i livet. Ord som opfyldthed, robusthed, ubetinget kærlighed og tilfredshed kan også bruges om tilstanden. Der findes desværre ikke et ord i den vestlige verdens ordbøger, der helt præcist beskriver 'livsleder-tilstanden'. Men den kan helt præcist opleves!

Som livsleder udspringer dine handlinger af en tilstand der er væsens forskellig fra den tilstand mennesker almindeligvis handler fra. Det er en tilstand hvor du har alle de ressourcer du behøver, hvor du evner at se de ubegrænsede muligheder i enhver situation. Og du har friheden til selv at vælge dine handlinger.

ingen aktuelle nyheder

Find vore aktuelle arrangementer.
Konsulentydelser til virksomheder.
Modtag vort nyhedsbrev.
Læg en besked, så kontakter vi dig.
Besøg os på bloggen.
Hent vores inspirerende brochure.
Vore salgs- og leveringsbetingelser.