E-Levator
llll
Arbejdsform
llllll
Et udviklingsforløb kræver massiv opbakning og kompetent styring for at lykkes.

Optimering af udviklingsforløbet

Rådgivning er relevant hvor et antal medarbejdere fra én virksomhed skal gennemgå et udviklingsforløb.
Rådgivningen kan omfatte behovsanalyser og det styrings- og koordineringsarbejde der er nødvendigt for at gennemføre et udviklingsforløb i en organisation. Omfanget af rådgivningen afhænger naturligvis af antallet af medarbejdere der er omfattet og varigheden af forløbet.

Behovsanalyse:

Når du som virksomhed indleder et længerevarende samarbejde med E-levator, vil det som regel være nyttigt først at gennemføre en analyse af de konkrete behov og udfordringer, for at sikre, at det er den optimale indsats der aftales.

Forventninger:

Det er helt essentielt for organisationens udbytte, at forventningerne er afstemt blandt alle parter, inden et længerevarende udviklingsforløb påbegyndes.

Opbakning:

Et udviklingsforløb der omfatter en hel eller dele af en organisation kræver fuld opbakning fra virksomhedens side. Vores opgave vil være at kommunikere og koordinere processen så forløbet bliver "accepteret" hele vejen rundt. Herved opnås den optimale effekt. Det forudsætter et tæt samarbejde mellem os og jeres virksomhed.

Justeringer:

Under udviklingsforløbet kan der med mellemrum være behov for justeringer i forhold til den aftalte plan. Det kan være grundet forhold i jeres virksomhed, eller forhold der relaterer sig til fremdriften af det aktuelle forløb.

Statusrapporter:

Der kan indlægges statusmøder, hvor vores konsulent med jævne mellemrum rapporterer status i forløbet.

Effektrapport:

Efter et afsluttet udviklingsforløb, kan der være et ønske fra jeres side om, at få udarbejdet en Effektrapport. Altså en rapportering af hvor effektfuld indsatsen har været.

Hvis du sidder med en konkret opgave hvor du savner én der kan give dig et seriøst input til et effektfuldt trænings- og udviklingsforløb, så kontakt  os på kontoret og hør hvordan vi ville løse opgaven.

ingen aktuelle nyheder

Find vore aktuelle arrangementer.
Konsulentydelser til virksomheder.
Modtag vort nyhedsbrev.
Læg en besked, så kontakter vi dig.
Besøg os på bloggen.
Hent vores inspirerende brochure.
Vore salgs- og leveringsbetingelser.